Nyckelbegrepp

Alla dessa begrepp

I många av skolans uppgifter kommer du att stöta på centrala begrepp. Det kan exempelvis stå att du ska reflektera eller resonera kring något. Men vad betyder begreppen egentligen? Här försöker vi reda ut åtminstone några av dem.

Analysera
Du analyserar genom att dela upp något i sina beståndsdelar. Tänk dock på att det  skiljer sig ganska mycket åt om du analyserar ämnen i kemi eller om du analyserar texter. Här är det viktigt att du följer de rekommendationer och mallar som du får av läraren eller som finns i handböcker.
Syftet med analysen är att du ska hitta enskilda delar och egenskaper så att du bättre förstår helheten.

 Argumentera
När du argumenterar ska du föra fram en åsikt och visa att den är rimlig. Det gör du med underbyggda argument. Detta kommer vi att jobba en hel del med i svenskans kurser.

Bedöm/utvärdera
Blir du ombedd att bedöma eller utvärdera något, måste du ta reda på hur bedömningen eller utvärderingen ska göras. Det är exempelvis skillnad på att bedöma hur bra något är utfört, hur nytänkande det är eller hur uppskattat det är. Du ska alltid kunna motivera och ge exempel på ditt omdöme. En utvärdering kommer oftast i slutet av en text och bygger på det du skrivit tidigare.

Diskutera
En diskussion kräver att du ser en fråga ur olika synvinklar och att du argumenterar. Ofta ska argumentationen både följa anvisningar i uppgiften och innehålla dina egna åsikter. Det är viktigt att du håller dig till ämnet, vilket är lätt att missa om du dras med i diskussionen.

Diskussionen ska vanligtvis leda fram till en slutsats. Du kan vara neutral och skriva ”å ena sida, å andra sidan” – men din text får inte enbart bli en presentation av synpunkter. Du måste ta ställning.

Ge förslag
Att ge förslag innebär att du ska jämföra olika lösningar eller åsikter och sedan föra fram egna förslag. Ibland krävs det bara att du ger råd om eller exempel på hur något kan göras.

Gör en översikt
En översikt innebär att du i stora drag presenterar dina fakta, ordnade efter en logisk princip, till exempel att det viktigaste kommer först. Det är viktigt att du är tydlig med hur de enskilda delarna hänger samman sinsemellan och vilka delar som har större betydelse.

Jämför
När du jämför ska du använda olika källor och jämföra deras förslag, åsikter eller argument.

Presentera
Din presentation av ett ämne bör vara fyllig och leda fram till en diskussion som håller sig till ämnet. Den ska ge läsaren förtroende för din text.

Redogöra
Att redogöra för ett problem eller innehållet i en text innebär att du ska gå igenom och redovisa dess huvuddrag. Du ska ta med det viktigaste – men du måste inte ha samma ordning som i källan.

Reflektera
Att reflektera innebär att noga tänka igenom en fråga. När man reflekterar betraktar man något ur olika aspekter, att man läser mellan raderna, kan se samband och tolka självständigt.

När du reflekterar är det viktigt att ge exempel som förtydligar hur du tänker, och att du kopplar till de källor du har använt (t.ex. text eller film). Du får inte nöja dig med att säga att ”det håller jag inte med om”. Motivera och stöd dina reflektioner med relevanta exempel. Man bör också komma till någon form av slutsats när man reflekterar: varför blev det så? Varför handlade x på ett visst sätt?

Ställ de här frågorna när du läser en text:
– Hur hör det här ihop med …?
– Hur kan man tänka om detta?
– Hur olika har forskare tänkt om detta?
– Vilka olika teorier hör hit?
– Väcker texten nya frågor?

Resonera
Ett resonemang liknar en argumentation. Du börjar ofta med att resonera om för- och nackdelar och tar först efteråt ställning. Men tänk på att själva resonemanget ska vara objektivt.

Ta ställning till
För att kunna ta ställning till något krävs oftast att du diskuterar det först. Du måste redovisa varför du tycker som du gör.

Tolka
När du tolkar ska du komma fram till en betydelse eller ett budskap som inte är direkt synligt eller uppenbart, till exempel i en texts ord. Det finns alltid flera tolkningar som är möjliga och därför måste du kunna motivera din tolkning med hjälp av det som står i texten (eller som framkommer i filmen).

Utgå ifrån
När uppgiften kräver att du ska utgå ifrån en eller flera källor, måste dessa källor refereras. Men det räcker inte med att du kort återger det som står i dina källor. Referatet ska följas av mer. Det kan vara dina egna iakttagelser eller tankar kring ämnet som alla ska bygga på dina referat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *