Referat

Vad är ett referat?
När man refererar återger man kort någonting man läst, hört eller varit med om. Det kan till exempel vara en tidningsartikel, en debatt eller kanske en idrottstävling. Referat återfinns i många olika texter, såsom recensioner, debattartiklar och vetenskapliga rapporter.

8 referattips
1. Kortare än originalet
Referatet ska vara kortare än originalet, men ändå återge dess innehåll klart och tydligt. Texten ska kunna stå för sig själv. Läsaren ska t ex kunna förstå den refererade textens innehåll utan att själv ha läst texten.

2. Objektivt och sakligt
Ett referat ska korrekt återge innehållet i ursprungstexten. Lägg alltså inte till egna åsikter eller ny fakta. Det är dock helt okej att ändra dispositionen.

3. Använd egna ord
I ett referat ska du återge ursprungstextens innehåll med egna ord och formuleringar. Språket måste vara korrekt.

4. Ange källan
I ett referat ska du tala om vad du refererar och vem som har skrivit ursprungstexten. Läsaren måste ges möjlighet att hitta ursprungstexten för att kunna läsa vidare. Det lättaste är att skriva ut källangivelsen i början av referatet. Här är exempel på hur du kan gå tillväga:

• I artikeln ”Försvunna sagor” ur Forskning och framsteg nr. 6, 1990, skriver Kalle Svensson om de isländska sagornas betydelse.

• Kalle Svensson berättar om de spännande isländska sagorna i sin artikel ”Försvunna sagor”, publicerad i Forskning och framsteg nr. 6, 1990.

• Hur kan man veta något om de isländska sagorna då ingen forskare funnit något original? Denna fråga behandlas i Kalle Svenssons artikel ”Försvunna sagor”, publicerad i Forskning och framsteg nr. 6, 1990.

• I sin bok Allt om Hammarby (2010) ger Sven Olsson en överblick över Hammarbys historia.

OBS! Du behöver bara ange fullständiga uppgifter en gång. Därefter räcker det med att ange författarens efternamn – om det bara är en artikel du refererar.

5. Använd referatmarkörer
I längre referat bör du då och då markera att du återger vad någon annan har skrivit. Det gör du genom att använda referatmarkeringar. De kan se ut så här:

• Författaren berättar/skriver/säger att …
• Vidare pekar Anna Olofsson på…
• Bergman betonar att …
• Sammanfattningsvis skriver artikelförfattaren…
• Ett svårt problem, fortsätter Anna Olofsson, är att…
• Enligt Anna Olofsson…

6. Citera – men sparsamt
När du hittar en riktigt bra formulering kan du välja att citera den. Ditt citat ska vara ordagrant återgivet och markeras med citattecken: Olsson skriver: ”Det är viktigt att kunna citerar korrekt”.
Var dock sparsam med citat. För många citat kan göra texten hackig

7. Skriv stödord
Arbeta aktivt med texten du refererar. Stryk under och slå upp ord du inte förstår. Skriv stödord och egna rubriker i marginalerna. 
Ofta – men inte alltid – hittar du den viktigaste informationen först i varje stycke.
8. Egen rubrik inget måste
Ett referat har normalt ingen egen rubrik utan ingår som en del i en annan text, t.ex. ett projektarbete. När du tränar referatteknik bör en rubrik som Referat av artikeln ”Rött – magisk färg från snäckor och löss” av Uuve Snidare duga.

Arbetsgång för referat

1. Skumläs texten du ska referera för att få en överblick. Försök att hitta kärnan.

2. Läs artikeln igen, mer noggrant. Stryk under nyckelord, d.v.s. ord och uttryck som är särskilt viktiga för innehållet. Ta inte med för många nyckelord.

3. Gör en disposition för din text. Du kan välja att följa originaltextens disposition eller göra en egen disposition. Det viktiga är att det finns en röd tråd, en logisk ordning i din text. Har du inte skrivit referat tidigare kan det vara bra att följa originaltextens disposition.

4. Börja skriva ditt referat. Utgå ifrån de nyckelord/huvudpunkter du har skrivit upp. Glöm inte att ange källa tidigt i texten och att använda referatmarkörer. Citera gärna – men se till att din text inte blir ett hopklipp av citat.

5. När du har skrivit klart ditt referat byter du text med en kompis. När ni ger varandra respons ska ni titta lite extra på följande saker:

• Har du återgett huvudbudskapet i artikeln?
• Är något avskrivet eller för likt originalet?
• Uppger du källan i ditt referat?
• Används referatmarkörer?
• Finns det en röd tråd i din text?
• Har du övergångar mellan de olika styckena?
• Har du fullständiga och korrekta meningar?

6. Byt tillbaka och fundera över responsen. Finns det något du kan ändra/förtydliga i ditt referat.

 

Referat som PDF
Bra exempel på ett referat

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *