Kamratrespons

Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande. Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd.


Utgångspunkter för kamratrespons

  • Tänk positivt och var konstruktiv.
  • Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel.

 Arbeta så här när du får respons

  • Kom ihåg att den text som du skrivit inte är den färdiga produkten, utan bara ett utkast som ska bearbetas. Poängen med kamratrespons är att du ska få hjälp med att bearbeta texten.
  • Fråga om sådant du inte förstår av responsen.
  • Ta till dig allt som sägs, även om du får synpunkter som du inte håller med om. I slutändan är det du som bestämmer hur din text ska bearbetas.

 

 Mall för kamratrespons

Använd den här mallen som utgångspunkt när du ska ge respons på en kamrats text. Försök att vara så tydlig och konkret som möjligt i din respons. Var positiv och ge konstruktiv kritik!

1.    Helheten: Mitt allmänna omdöme om texten. Fyller uppgiften sitt syfte? Kontrollera mot uppgiftsbeskrivning och texttypen/genren.

2.    Lyft fram textens starka sidor: berätta vilka partier, uttryck eller meningar du särskilt uppskattar.

3.    Formulera ett par frågor om sådant du inte förstår eller som du tycker bör utvecklas eller kanske strykas. Ge konkreta förslag.

4.    Disposition: Hur är inledning och avslutning? Fångar inledningen läsaren. Finns det en koppling mellan inledning och avslutning?

5.    Styckeindelning: Är texten tydligt och korrekt styckeindelad? Är det naturliga övergångar mellan styckena?

6. Detaljerna:
* Stavfel
* Skrivfel (slarvfel)
* Särskrivningar.
* Upprepningar.

Gäller responsen en argumenterande text ska du även ställa följande frågor:

● Kan du tydligt urskilja författarens tes?

● Vilka argument tycker du är allra bäst och varför? Har förargumenten en tydlig koppling till tesen?  Behandlas och bemöts motargument?

● Saknar du något argument? Vilket?

● Hur är urvalet av fakta? Finns det tillräckligt med fakta eller behöver texten kompletteras med fler faktauppgifter?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *