Litterära epoker

Vad menas med litterär epok?
Litteraturhistorien brukar delas in i epoker för att det ska bli lättare att se de huvudsakliga dragen i den litterära utvecklingen.
Det som kännetecknar en litterär epok är att idéer och strömningar kan samlas inom en gemensam ram. Man skriver på ett tidstypiskt sätt och vissa tankegångar återkommer hos olika författare. Under medeltiden tar man till exempel ofta upp relationen till Gud och prisar hjältedåd och egenskaper som fromhet, och höviskhet. Världsbilden som beskrivs är ganska tydligt indelad i gott och ont. Ofta sammanfaller de litteraturhistoriska epokerna och/eller strömningarna med historiska epoker och med konst- och musikhistoriens epoker.

Epokernas indelning
Epokindelningen fungerar bäst i den tidigare litteraturhistorien, medan den på 1900-talet blir svår att överblicka, eftersom många gamla stilar har fortsatt att existera tillsammans med de nya och det nära förflutna är svårare att överblicka.
Tidslinjen nedan visar ungefär vilka år de olika strömningarna inom litteratur var aktuella. (Klicka på bilden!)

Varför jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer?
När du läser texter från olika epoker och får kunskaper i litteraturhistoria ger det inte bara allmänbildning utan också insikt i hur samhällstrender och utveckling kan förändra sätt att tänka och resonera. Du upptäcker förhoppningsvis också att det kanske finns vissa ”eviga” värden i livet, teman som kommer upp i texter från alla tider: kärlek, vänskap och varför inte ”meningen med livet”!?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *